WIJ ZIJN ADVOCATENKANTOOR DE LEON

Advocatenkantoor De Leon is een gerenommeerd kantoor gespecialiseerd in strafrecht in de meest brede zin van het woord.
Het kantoor is gevestigd in Utrecht. Sinds de oprichting van ons kantoor hebben wij ons toegelegd op het strafrecht. Wij staan zowel burgers als bedrijven bij door heel Nederland en in het buitenland. Waar nodig werken wij samen met buitenlandse advocaten. Onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten en zij zijn daarnaast ook lid van de relevante specialistenverenigingen. Wij verlenen rechtsbijstand op betalende basis en ook op basis van het systeem van gefinancierde rechtsbijstand (ook wel pro deo genoemd).

Wij hebben het keurmerk High Trust van de Raad voor Rechtsbijstand.

WAAROM ONS KANTOOR?

Wij van Advocatenkantoor De Leon zijn wars van gladde verkooppraatjes en snelle reclameslogans. Wij gaan liever voor u aan het werk. Wij zijn professioneel en betrokken. Daarmee bedoelen wij ook dat wij tijd maken voor u. U kunt ons altijd bellen en als we niet kunnen opnemen bellen wij z.s.m. terug. Wij leveren kwaliteit. Niet alleen juridisch inhoudelijk. Ook in onze contacten met
u en – indien gewenst – met uw familie. Wij praten met u. Wij zijn reëel en duidelijk. Wij vinden dat u als cliënt moet weten waar u aan toe bent, zodat u een duidelijk beeld heeft van de mogelijkheden in uw zaak.

Door een fout in de software in het systeem bij Dienst Justitiële Inlichtingen (DJI) is een aantal geheimhoudersnummers enkele dagen ten onrechte niet afgeschermd en zijn 164 telefoongesprekken opgenomen. https://t.co/N2HgIVgvYA

Defensie wil af van leden criminele motorbendes - https://t.co/4PKtDVuVq5
Voor de Nederlandse Staat gelden er kennelijk twee vormen van onschuld presumptie. Een die in de Wet staat en een die in de realiteit wordt toegepast....
@NOS

Openheid bij justitie... Ondertussen denkt het college van procureurs-generaal al vier weken na of ze het geheime deel van het rapport Fokkens (hfd 4) over integriteitsschendien in eigen kring geheim houdt of alsnog publiceert. @Het_OM

https://t.co/Nm647LSTjl

HR: Pokerwinst vormt opbrengst van een “overtreding” (gebruikmaken van de gelegenheid om mede te dingen naar prijzen of premies a.b.i. art. 1.1.c Wok. Oordeel dat sprake is van witwassen dus niet z.m. begrijpelijk (immers niet afkomstig uit “misdrijf”).

Opvallend milde eis van OM tegen ‘corrupte’ politiecommissaris Peter van den E. Lekkende beveiliger van Wilders moest van OM 5 mnd achter de tralies. Voor frauderende commissaris is werkstraf genoeg, zegt aanklager.

Load More...