Clienttevredenheidsonderzoek

Welkom bij het Clienttevredenheidsonderzoek

1. Ik word aan de telefoon snel geholpen.
2. Ik word teruggebeld als dat is toegezegd.
3. Het kantoor is goed georganiseerd.
4. Ik ben geïnformeerd over de klachtenregeling van het kantoor.
5. Ik ben tevreden over de manier waarop ik door de secretaresses te woord word gestaan.
6. De informatie die ik krijg is in begrijpelijke taal geschreven.
7. Het advocatenkantoor heeft een professionele uitstraling.
8. Ik ben geïnformeerd over de aanpak en de te volgen stappen
in mijn zaak.
9. Ik ben geïnformeerd over de eventuele mogelijkheid tot deelname aan gefinancierde rechtshulp.
10. Ik ben geïnformeerd over de bijkomende kosten (griffierecht, kantoorkosten, enz.).
11. Ik ben geïnformeerd over een eventuele proceskostenveroordeling.
12. Ik ben voldoende geïnformeerd over de wijze van declareren.
13. Mijn advocaat liet duidelijk weten wat ik van hem/haar kan verwachten.
14. Ik kreeg tijdens het intakegesprek voldoende informatie over de verdere gang van zaken.
15. De afgesproken werkzaamheden zijn beschreven in de opdrachtbevestiging.
16. De financiële consequenties voor mij zijn in de opdrachtbevestiging vastgelegd.
17. Ik kreeg tijdens het intakegesprek voldoende gelegenheid om mijn zaak duidelijk uit te leggen.
18. Ik had tijdens het intakegesprek voldoende mogelijkheid nadere informatie te vragen als mij iets niet meteen duidelijk was.
19. Mijn advocaat sprak begrijpelijke taal.
20. Mijn advocaat schetste duidelijk de mogelijke oplossingsrichtingen.
21.Mijn advocaat is telefonisch voldoende bereikbaar.
22. Als mijn advocaat niet bereikbaar is nemen de secretaresses een boodschap aan.
23. Er is voldoende gelegenheid om mijn advocaat persoonlijk op zijn/haar kantoor te spreken.
24. Ik ben tevreden over de informatie die ik van mijn advocaat over mijn zaak ontvang.
25. Ik word geïnformeerd over de voortgang in mijn zaak.
26. Mijn advocaat houdt voldoende rekening met mijn wensen bij het zoeken naar een oplossing in mijn zaak.
27. Ik heb de indruk dat het kantoor mijn privacy waarborgt.
28. Mijn advocaat komt de gemaakte afspraken na.
29. Bij afwezigheid van mijn advocaat is er voldoende waarneming.
30. Ik ontving na afsluiting van de zaak een einddeclaratie.
31. De opbouw van de declaratie was mij duidelijk.
32. Er werd gedeclareerd zoals was afgesproken.
33. Als zich alsnog in de zaak een probleem voordoet, neem ik contact op met mijn advocaat.
Naam
E-mail
Dossiernummer
Telefoonnummer
Bericht
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Wij maken gebruik cookies om ons website verkeer te analyseren.