Publicaties

2021

Annotatie Tijdschrift Tuchtrecht 2021, afl. 4, nr 47
(Bij ECLI:NL:TAHVD:2021:181 en ECLI:NL:TAHVD:2021:185; twee wrakingszaken nav aanhoudingsverzoeken)

Annotatie Tijdschrift Tuchtrecht 2021, afl. 4, nr 47
(Bij ECLI:NL:TGZCTF:2021:152; Ontvankelijkheid, zelfstandigklachtrecht, mentorschap (medisch tuchtrecht))

Annotatie Tijdschrift Tuchtrecht 2021, afl. 4, nr 47
(Bij ECLI:NL:TAHVD:2021:173; Fit to stand trial in het tuchtrecht)

Advocatentuchtrecht
Mede bewerkt door Mr. Noa de Leon-van den Berg

Annotatie Tijdschrift Tuchtrecht 2021, afl.3, nr. 61
(bij ECLI:NL:TAHVD:2021:81; Van de zesde kernwaarde; of toch niet?)

Redactioneel voorwoord in Tijdschrift Tuchtrecht 2021, aflevering 3
(De beroepsbeoefenaar en social media: een niet te onderschatten koorddansact)

Annotatie in Tijdschrift Tuchtrecht 2021, afl. 2 (special), nr. 19
(Bij HvD 21 september 2020, 1900304, ECLI:NL:TAHVD:2020:193; geheimhouding en vertrouwelijkheid ten opzichte van derden)

Redactioneel voorwoord Tijdschrift Tuchtrecht 2021, aflevering 2 (special)
Beroepsgeheim en verschoningsrecht

Annotatie in Tijdschrift Tuchtrecht 2021, afl. 1, nr. 7
(Bij HvD 2 november 2020, 200149, ECLI:NL:TAHVD:2020:230; zelfinzicht en  zelfreflectie horen thuis in de gereedschapskist van een goed advocaat)

2020

Annotatie in Tijdschrift Tuchtrecht 2020, afl. 4, nr 46
(Bij HvD 28 september 2020, 193940, ECLI:NL:TAHVD:2020:200; undue delay in het tuchtrecht?)

Annotatie Tijdschrift Tuchtrecht 2020, afl. 3, nr. 37 
(bij HvD 30-03-2020; ECLI:NL:TAHVD:2020:74; over de vereisten om n schrapping opnieuw op het tableau te kunnen worden ingeschreven)

Redactioneel voorwoord Tijdschrift Tuchtrecht 2020, aflevering 3

Annotatie Tijdschrift Tuchtrecht 2020, afl. 2, nr. 21
(bij: HvD 13-12-2019, 180330D, ECLI:NL:TAHVD:2019:235; nieuwe kantoorgenoot, aanbevelingen HvD, samenwerkingsverband art. 5.3 Voda; kernwaarden; belangenconflict)

Annotatie Tijdschrift Tuchtrecht 2020, afl. 2, nr. 21
(bij: EHRM 12-03-2020, 18498/15, Ismayilov/Azerbijan; ECLI:CE:ECHR:2020:0312JUD001849815; motiveringsplicht rechter in tuchtzaken)

Annotatie Tijdschrift Tuchtrecht 2020, afl. 2, nr. 4
(bij: HR 21-04-2020; ECLI:NL:HR:2020:713, DE Hoge Raad en de tuchtrechter, cassatie in belang der wet, medisch tuchtrecht; beoordelingskader;  euthanasie)

Annotatie Tijdschrift Tuchtrecht 2020, afl. 1, nr. 12
(Bij HvD 18-10-2019; 190105; ECLI:NL:TAHVD:2019:185; Toetsingskader belangenbehartiging in familiezaken; verzwaring maatregel)

Annotatie Tijdschrift Tuchtrecht 2020, afl. 1, nr. 5
(Bij HR 17-01-2020; 18/03867; ECLI:NL:HR:2020:61; aansprakelijkheid advocaat jegens derden uitzonderlijk)

2019

Annotatie Tijdschrift Tuchtrecht 2019, afl. 4, nr 53
(bij HvD 30-08-2019; ECLI:NL:TAHVD:2019:152

Annotatie Tijdschrift Tuchtrecht 2019, afl. 3, nr 42
HvD 25-03-2019; ECLI:NL:TAHVD:2019:34

Annotatie Tijdschrift Tuchtrecht 2019, afl. 1 nr. 3
(bij HR 30-11-2018; ECLI:NL:HR:2018:2197

Annotatie Tijdschrift Tuchtrecht 2019, afl. 2, nr 19
(bij EHRM 12 febr. 2019; ECLI:CE:ECHR:2019:0212; vrije meningsuiting advocaten)

Redactioneel voorwoord Tijdschrift Tuchtrecht 2019 aflevering 2

Annotatie Tijdschrift Tuchtrecht 2019 afl. 1 nr. 16  
(bij ECLI:NL:HR: 2018:2197); art. 13 RO klachtprocedure, signaal, geheimhouding

De Stand van het Tuchtrecht in Advocatie Magazine 2019

Redactioneel voorwoord in Tijdschrift Tuchtrecht 2019 aflevering 1

2018

Annotatie Tijdschrift Tuchtrecht 2018, afl.4, nr. 61
(bij HvD 07-09-2018; ECLI:NL:TAHVH: 2018:180; wraking in tuchtzaken: het toetsingscriterium)

Annotatie Tijdschrift Tuchtrecht 2018, afl.4, nr. 59
(bij HvD 24-08-2018; ECLI:NL:TAHVH: 2018:160; geen hoger beroep in wrakingszaken)

Annotatie TT 2018 afl. 3, nr. 48  
(bij ECLI:NL:TADRSGR:2018:113); zelfreflectie.

Annotatie TT 2 Annotatie TT 2018 afl 3 nr 44
(ECLI NL TADRARL 2018 127)018 afl 3 nr 44 (ECLI NL TADRARL 2018 127), annotatie N.A. de Leon-van den Berg

Voorwoord Tijdschrift Tuchtrecht 2018, afl.4 (de zaak van de Chihuahua-pup)

Annotatie Tijdschrift Tuchtrecht 2018, afl. 3, nr 43    
(BIJECLI NL TADRAMS 2018 110)

Annotatie Tijdschrift Tuchtrecht 2018 afl. 3 nr. 40, 41, 42
(bij ECLI:NL:TAHVD:NL:2018:78/ ECLI:NL:TAHVD:NL:2018:87/ ECLI:NL:TAHVD:NL:2018:88)

Voorwoord Tijdschrift Tuchtrecht 2018 afl. 3
Wie berecht onze rechter, De Leon-van den Berg

Artikel Tijdschrift Tuchtrecht 2018 afl. 2
Herziening in het tuchtrecht bezien, (Höfelt, De Leon-van den Berg, Kelder en Mooibroek)

Voorwoord Tijdschrift Tuchtrecht 2018 afl. 2
Wat is het doel van het tuchtrecht, (N.A. de Leon-van den Berg)

Artikel “Van de strafrechter en de voetbalwedstrijd”, TvS&R, September 2018, nr. 2/3, pag. 54 e.v.

Advocaten blad (2017/05)