HERINSCHRIJVING ALS ADVOCAAT NA SCHRAPPING; IS DAT WEL MOGELIJK?

Over de vereisten voor herinschrijving op het tableau en de onmogelijkheden.

Uit de toelichting op de Advocatenwet volgt dat herinschrijving van een advocaat op het tableau nadat die advocaat is geschrapt, wel degelijk mogelijk is. De praktijk laat een weerbarstiger beeld zien.

Is een schrapping van het tableau dus eigenlijk definitief en daarmee eigenlijk een punitieve maatregel, dus een straf, geworden? In mijn annotatie bij ECLI:NL:TAHVD2020:74 (Tijdschrift Tuchtrecht 2020, aflevering 3, pag. 302) geef ik mijn mening hierover. Lees het hier.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wij maken gebruik cookies om ons website verkeer te analyseren.