Mr. N.A. de Leon-van den Berg

Mr. N.A. de Leon-van den Berg is gespecialiseerd in strafrecht en tuchtrecht.

Mr. Noa de Leon-van den Berg is gespecialiseerd in (jeugd)strafzaken. Daarnaast verleent Mr. De Leon-van den Berg ook rechtsbijstand in tuchtrechtzaken aan beroepsbeoefenaars (advocaten, artsen, deurwaarders).

Mr. De Leon-van den Berg is oprichter en secretaris van Nederlandse Vereniging van Tuchtrechtadvocaten, Disciplina. Mr. De Leon-van den Berg is ook initiatiefnemer en hoofdredacteur van het Tijdschrift Tuchtrecht. Zij verzorgt regelmatig cursussen op het gebied van het tuchtrecht. 

Mr. De Leon-van den Berg is ook werkzaam als gespreksleider van intervisiegroepen. Mr. De Leon-van den Berg is lid van de NVSA, VNJA en Disciplina.

U kunt Mr. N.A. de Leon-van den Berg als volgt bereiken:

E-mail: noa@deleon.nl.