Mr. N.A. de Leon-van den Berg

Mr. N.A. de Leon-van den Berg is gespecialiseerd in het strafrecht en tuchtrecht.

U kunt bij Mr. Noa de Leon-van den Berg terecht voor rechtsbijstand in (jeugd)strafzaken en tuchtrechtzaak. In tuchtzaken staat mr De Leon-van den Berg uitsluitend beroepsbeoefenaars (advocaten, artsen, deurwaarders) bij.

Mr. Noa de Leon-van den Berg is oprichter en secretaris van Nederlandse Vereniging van Tuchtrechtadvocaten, Disciplina. Ook is zij initiatiefnemer en hoofdredacteur van het Tijdschrift Tuchtrecht. Zij verzorgt regelmatig cursussen op het gebied van het tuchtrecht. Ook is zij een van de bewerkers van de meest recente editie het boek ADVOCATENTUCHTRECHT (Kluwer, EAN 9789013158052).

Mr. De Leon-van den Berg is ook werkzaam als gespreksleider van intervisiegroepen. Zij is  opgenomen in het Register gespreksleiders intervisie van de Nederlandse Orde van Advocaten. Zij ziet intervisie als een nuttig ontwikkelingsinstrument voor de moderne jurist/advocaat (T-shaped Lawyer) en zij beschouwt intervisie tevens als een waardevolle aanvulling op bestaande opleidingsmogelijkheden. Klik op Lawyers2meet voor meer over haar intervisiebegeleiding.

U kunt Mr. N.A. (Noa) de Leon-van den Berg als volgt bereiken:

E-mail: noa@deleon.nl.